Lyssna

Detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Detaljplanen ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Då är det möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad man får bygga där.

Detaljplaner att tycka till om just nu

Just nu har vi detaljplan för Abborrtjärnsvägen länk till annan webbplatspå samråd samt detaljplan för Airport city, del 4länk till annan webbplats och Mölnlyckemotetlänk till annan webbplats på granskning att tycka till om. Du som är invånare eller på annat sätt är berörd av en detaljplan för till exempel ett nytt bostadsområde eller ett naturområde, har en lagstadgad rätt att få information om och chans att lämna synpunkter och ställa frågor till oss. Det sker när planeringen nått tidpunkterna för samråd och granskning.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Kartan visar både pågående detaljplanearbete och gällande detaljplaner. Välj mellan att bocka i eller ur rutorna i vänstermenyn i kartan. Klicka sedan på önskat markerat område.
Visa karta i helskärm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se