Lyssna

Invasiva arter

Tre bilder i ett bildcollage visar: ett buskage med parkslide, den vita, stora jättelokan och sist den rosa blomman jättebalsamin.

Här ser du exempel på parkslide, jätteloka och till höger jättebalsamin.

Det är bra att känna till vilka främmande arter som kan orsaka problem när det gäller till exempel biologisk mångfald och människors hälsa.

Här kan du läsa om tre främmande (invasiva) arter som ställer problem bland annat hos oss i Härryda kommun och hur du kan hjälpa till att förhindra att arterna sprider sig.

Människor har alltid tyckt om att ta med sig främmande arter av växter och djur från en plats till en annan. Ibland har de haft med sig växter och djur som aldrig har funnits på en plats tidigare.

Invasiva arter skapar problem

När experter talar om främmande arter som skapar problem säger de ofta invasiva arter. Det är växter eller djur som tar över den nya platsen eftersom de saknar naturliga fiender där. Det är lite som att de invaderar det nya området.

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan invasiva arter ha stor negativ påverkan

  • naturen
  • den biologiska mångfalden
  • människors hälsa
  • samhället

Invasiva arter i Härryda kommun

Du kan bidra på olika sätt för att få bort invasiva arter.

  1. På våra undersidor hittar du tips på vad du kan göra om du upptäcker invasiva arter i din trädgård. Klicka på de tre boxarna längre ner på sidan eller på undersidorna i menyn till vänster.
  2. Rapportera i webbformulär till naturvårdsmyndigheter om du har sett invasiva arter i naturen.

ArtDatabanken är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Artportalen drivs av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ansvarsfördelning

Som fastighetsägare har du ansvar för att inte odla eller sprida invasiva arter. De växter som du tar bort på din mark måste du köra till återvinningscentralen i förslutna säckar.
Naturvårdsverkets vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växtavfall

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.