Lyssna

Miljöredovisning

Kommunens miljöarbete följs årligen upp i förvaltningens verksamhetsberättelse men är även en del av årsredovisningen. En gång per mandatperiod görs en stor miljöredovisning – ett miljöbokslut – som visar miljöläget just nu och trender över tid.

Senaste bokslutet blev klart i mars 2020. Sammanfattningsvis kan sägas att framsteg görs, men att takten måste öka – framförallt gällande klimatinsatser och skyddande av biologisk mångfald, enligt kommunens miljömål.

Framsidan av miljöbokslut 2019

Miljöbokslut

Miljöbokslutet sammanfattar läget och utvecklingen i kommunen, uppdelat på områdena klimatpåverkan, biologisk mångfald, konsumtion och boendemiljö.

Miljöbokslutet (tidigare miljöredovisning) tas fram en gång per mandatperiod, ungefär vart fjärde år.
Miljöbokslut 2019PDF

Miljöbokslutet finns att ta del av i tryckt format på kommunhuset eller genom beställning. Du kan också titta och lyssna på en inspelad presentation av bokslutet över miljöstatusen i kommunen. Se länkar under rubriken Relaterad information.

Tidigare miljöredovisningar

Miljöredovisning 2016PDF
Miljöredovisning 2012PDF

Kort miljörapport i årsredovisningen

Varje år finns en kortare miljöredovisning med i årsredovisningen.

Årsredovisning Härryda kommun