Lyssna

Kommunens interna miljöarbete

Miljöarbetet i Härryda kommun utgår från förvaltningens miljöpolicy och kommunens miljömål. Kommunen ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bland annat hushålla med resurser, genom kretsloppstänkande och hänsyn till natur, kultur och folkhälsa.

Kommunens sektor för teknik och förvaltningsstöd stöttar övriga förvaltningen med såväl fastigheter och lokaler, städservice och fordon, som måltidsservice och kontorsservice. Att sektorn är miljödiplomerad utgör goda förutsättningar för att minska miljöbelastningen från kommunens verksamheter i stort.

Tydliga resultat syns bland annat genom minskat matsvinnn, klimatsmart och ekologisk mat, kemikaliefria städmetoder och en stor andel biogasfordon i förvaltningen. Dessutom köper kommunen förnybar el och fjärrvärme.

Övriga sektorer måste årligen göra miljöåtaganden i sin verksamhetsplan. Dessutom måste varje enhet årligen fylla i en checklista för att säkerställa att de lever upp till alla kraven som finns gällande miljö.

Läs mer under Agenda 2030

Kontakt

Amanda Östman
Utvecklingsledare
hållbar utveckling
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se

Ulrika Aebeloe Utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27
ulrika.aebeloe@harryda.se