Klimat och miljö

Prunkande blomster i olika färger.

Blommor för pollinatörer, planterade vid Hulebäck/Massetjärn 2019.

Miljöarbetet i Härryda kommun utgår från förvaltningens miljöpolicy och är en del av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.

Miljöarbete i alla verksamheter

Miljöpolicy och strategisk plan för hållbar utveckling och Agenda 2030 är styrande för kommunens verksamheter. Åtaganden utifrån dessa ingår i kommunens årliga verksamhetsplaner. Alla verksamheter ska uppfylla de krav som finns gällande miljö.

Miljöpolicy

Strategisk plan Agenda 2030 Pdf, 426.9 kB.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Miljödiplomerad servicesektor

Kommunens fastigheter och lokaler, städservice och fordon, måltidsservice och kontorsservice i kommunen, ansvaras för av sektorn för teknik och förvaltningsstöd. Sektorn är miljödiplomerad, vilket ger positiv effekt för miljöarbetet i hela den kommunala verksamheten.

Tydliga resultat syns bland annat genom minskat matsvinn, klimatsmart och ekologisk mat, kemikaliefria städmetoder och en stor andel biogasfordon i förvaltningen. Dessutom köper kommunen förnybar el och fjärrvärme.

Matsvinn

Mat och måltider i förskola och skola

Fossilfri kommun 2030

Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030. Det är utgångpunkten i det åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030.

Klimatlöften 2021 - nyhet 16 december 2020

Webbplats för Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Hållbar mobilitet

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Härryda kommun ska arbeta strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden, som ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete. Detta arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför kommunens gränser.

Uppdrag giftfri kommun

Härryda kommun arbetar för att systematiskt fasa ut särskilt farliga
kemikalier och därmed bidra till en hållbar utveckling och god hälsa för
nuvarande och kommande generationer. Kommunens strategi för giftfri kommun utgår från regeringens etappmål. Under perioden 2018-2020 fokuserar vi särskilt på tre prioriterade områden, utifrån de etappmål som handlar om:

  • särskilt farliga ämnen
  • att minska barns exponering för farliga kemikalier
  • information om farliga ämnen.

Strategi för en giftfri kommun Pdf, 268.5 kB.

Energi- och klimatrådgivning

Ta del av klimatsmarta tips på hur du bland annat kan minska energiförbrukningen hemma eller på jobbet. Härryda kommun erbjuder gratis och opartisk energirådgivning för privatpersoner, företag och föreningar.

Energi- och klimatrådgivning

Miljö- och hälsoskydd

Kommunen har en tillsynsverksamhet, miljö- och hälsoskyddsenheten, som bedriver tillsyn för att säkerställa att alla i kommunen följer bland annat miljöbalken.

Miljö och hälsoskydd - tillsyn

Miljöbokslut

Nuläget och utvecklingen för miljön i Härryda kommun sammanfattas vart fjärde år genom kommunens miljöbokslut.
Miljöredovisning
Miljöbokslut 2019 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Deria Abda Amin
utvecklingsledare miljö
031-724 88 36deria.abda.amin@harryda.se

kommunekolog
sektorn för samhallsbyggnad
samhallsbyggnad@harryda.se

Amanda Östman
utvecklingsledare
hållbar utveckling
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se

Hans-Erik Linnros
energi- och klimatrådgivare
033-35 31 69hans-erik.linnros@boras.se

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)miljo.halso@harryda.se