Lyssna

Mätning

Av oss kan du beställa utsättning, lägeskontroll och gränsutvisning. Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, måste du som fastighetsägare istället kontakta lantmäteriet och ansöka om särskild gränsutmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller fastighetsbestämning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Kommunen tar alltid ut avgifter för utsättning, lägeskontroll och andra mättjänster enligt fastställd plan-och bygglovtaxa (inkl. kart- och mättaxa) av Kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende på uppdrag och typ av byggnation. Se senaste plan och bygglovstaxa här för aktuella avgifter.

Utsättning

Beskrivning av arbetsmomentet i normalfall:

  • Om exempel sprängning föreligger kan vi börja med en grovutsättning där vi endast markerar ut hushörnen, med en noggrannhet på +/- 10 cm.
  • Vi sätter ut hushörnen med enklare markeringar till exempel träpinnar eller färg.
  • Därefter sätts utdrag, vilket innebär att man drar ut  två linjer - en gavellinje och en långsidolinje. Dessa linjer markerar vi med träpålar med spik, alternativ spik i berg eller asfalt. Noggrannheten är +/- 3 mm.
  • Vi kan istället för utdrag sätta spik på profiler - om dessa finns uppe vid utsättningstillfället. Noggrannheten är +/- 1 mm.
  • En kontroll av höjden  som är angivet i bygglovet görs för att se om de verkliga förhållandena stämmer överens med planerad höjd. Om vi ser att planerad höjd ej passar in, då rapporterar vi in detta till Bygglovsenheten.

Lägeskontroll

Du bör beställa mätningen innan du gjuter, om något bör justeras eller åtgärdas. Vi mäter in och koordinatsätter alla hörnen.
Därefter jämför vi inmätningen mot givet bygglov enligt följande:

  • att byggnadens storlek och yttermått stämmer
  • att måtten till gränserna stämmer
  • att höjden på grunden/formen stämmer

Protokollet inlämnas till Bygglovsenheten och bifogas därmed till kontrollplanen.

Vill du anlita egen utsättare som är auktoriserad inom mätningsområdet?

Överenskommelse mellan Härryda kommun och utsättaren ska lämnas in till bygglovsenheten innan beviljat bygglov. Om överenskommelse ej inkommit är Härryda kommun automatiskt ansvarig för utsättning och lägeskontroll.

Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommun gäller endast den fastighet som är angiven och innefattas bland annat av hur och när utsättningsdata och lägeskontrollen ska levereras till Mät- och GISenheten Härryda kommun.

Överenskommelsen innebär att Härryda kommun därmed ej är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ansvariga för utsättningen, höjdsättningen eller lägeskontrollen inom fastigheten. Blankett finns att hämta till höger under Relaterad information.
Blankett: Överenskommelse mellan utsättare och Härryda kommunPDF

Gränsutvisning

Om du inte vet var din fastighetsgräns går kan vi hjälpa till med att markera ut gränsen med träkäppar eller annan enklare markering. Detta förutsätter att det inte råder några tveksamheter om gränsens läge, att vi har bra noggrannhet på koordinater och att du är överens med din granne. En gränsutvisning är ej juridiskt bindande.

Arbetskostnad debiteras med 1 050 kr per timme +moms.

Om du inte är överens med din granne eller om gränsmarkeringarna saknas helt eller delvis, ber vi dig ansöka om särskild gränsutmärkning­/fastighetsbestämning hos lantmäteriet,
telefon 0771 - 63 63 63 .

Kontakt

Beställ mätning:

Ari Samad, mätningsingenjör
031 - 724 62 27
matochgis@harryda.se

Arman Bergström
mätningsingenjör
031 - 724 62 25
matochgis@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar