Kartor, mätning och GIS

Mät- och GIS-enheten ansvarar för kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor, utsättning och lägeskontroll och GIS-tjänster. Vi har även uppdraget att ajourhålla adress- och lägenhetsregistret.

Högt tryck på kart- och mättjänster just nu!

Vi beklagar att leverans- och handläggningstider för nybyggnadskartor, ny adressättning och mättjänster, är längre än vanligt just nu och du måste räkna med längre väntetider än vanligt.

Kommunens Mark- och exploateringsverksamhet hanterar många förfrågningar och möjligheten att nå verksamheten på telefon är begränsad en tid framåt. Vi jobbar med att hitta en lösning så snabbt som möjligt.

Observera att beställningar av nybyggnadskartor via vår E-tjänst här nedan går att göra som vanligt under perioden. För frågor om och beställningar av kart- och mättjänster: matochgis@harryda.se

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för kart- och mättjänster

Härryda kommun har ny plan- och bygglovstaxa för 2020 inklusive kart- och mättaxa.
Här kan du se aktuell plan och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa

Via Lantmäteriets karttjänst kan du själv skriva ut enklare tomtkartor gratis. Observera dock att de kartorna inte kan användas som underlag till bygglov.
Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egen utsättare

Om du väljer att anlita en egen utsättare bör du välja någon som är auktoriserad inom mätningsområdet. Överenskommelse mellan Härryda kommun och utsättaren ska lämnas till bygglovsenheten innan beviljat bygglov. Mer information under "Mätning".
Blankett: Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommun Pdf, 42.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Koordinatsystem i Härryda kommun

Härryda kommun använder SWEREF 99 12 00 i plan och det nationella höjdsystemet RH2000.

Fastighetsägare

Behöver du support eller information om Lägenhetsregistret?
Kontakta Zeljko Skakic, mark och exploatering 031-724 63 48.