Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Karta över gällande detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram om din fastighet ligger i detaljplanerat område. Röd områdesmarkering innebär att detaljplan finns, till den finns kopplade dokument som redovisar vilka bestämmelser som gäller för området.

Visa karta i helskärmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster