Beställa kartor, mätning och GIS

Mät- och GIS-enheten ansvarar för kommunens kartor och mätverksamhet. Hos oss kan du beställa kartor, mätning med utsättning och lägeskontroll vid byggnation samt GIS-tjänster. Här kan fastighetsägare få hjälp med adresser och lägenhetsregistret.

Högt tryck på kart- och mättjänster just nu!

Vi beklagar att leverans- och handläggningstider för nybyggnadskartor, ny adressättning och mättjänster, är längre än vanligt just nu och du måste räkna med längre väntetider än vanligt.

Kommunens Mark- och exploateringsverksamhet hanterar många förfrågningar och möjligheten att nå verksamheten på telefon är begränsad en tid framåt. Vi jobbar med att hitta en lösning så snabbt som möjligt.

Observera att beställningar av nybyggnadskartor via vår e-tjänst här nedan går att göra som vanligt under perioden. För frågor om och beställningar av kart- och mättjänster: matochgis@harryda.se

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA OCH PRIMÄRKARTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV MÄTTJÄNSTER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härryda kommun har en rad tjänster som kan behövas när man ska bygga en fastighet.

Avgifter för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar ut en avgift för att leverera kart- och mättjänster. I dokumentet hittar du aktuell prisinformation för kart- och mättjänster.
Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2022 (sidorna 17-20) Pdf, 458.5 kB.

Obseservera! I Lantmäteriets karttjänst kan du själv skriva ut enklare tomtkartor gratis. Men Lantmäteriets kartor kan inte användas som underlag till att söka bygglov.
Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Mätning - husbyggnad
Ari Samad, mätningsingenjör
matochgis@harryda.se

Mätning - infrastruktur
Arman Bergström
mätningsingenjör
matochgis@harryda.se

Kartor
matochgis@harryda.se
GIS-tjänster
Andreas Hansson,
GIS-utvecklare
matochgis@harryda.se
Lägenhetsregistret

Zeljko Skakic, statistiker
markochexploatering@harryda.se

Nya eller ändrade adresser
Anders Olsson, kartingenjör
matochgis@harryda.se