Hämtning av hushållsavfall

Kommunen ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs av Renova AB, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö, enligt avtal med kommunen.

Ändrade sophämtningsdagar vid påsk

Under påskveckan, vecka 15, kan dina sopor hämtas på en annan dag än vanligt.
Ändrade sophämtningstider vid påsk

Hämtningsdagar och utebliven hämtning

Kontakta kommunens kontaktcenter för att få besked om din hämtningsdag. Det går inte att få reda på din hämtningsdag på något annat sätt än att kontakta kommunens kontaktcenter. Har du inte fått hämtat enligt ditt abonnemang, ska du snarast kontakta kommunens kontaktcenter, så de får möjlighet att se till att avfallet hämtas. Under förutsättning att fastighetsägaren eller enskild väghållare inte är orsaken.
Utebliven sophämtning

Tömning sker normalt på vardagar mellan 06.30 och 16.30, dock kan det vid särskilda fall även ske senare. Tömningsdag och tid kan även ändras i samband med storhelger.

Abonnemang för ägarbyte eller nybyggd fastighet

Vid ägarbyte eller om din fastighet är nybyggd, ska alltid en anmälan skickas in via blankett eller vår e-tjänst till kontaktcenter.
Ägarbyte eller nybyggd fastighet

Standardabonnemang

Vårt standardabonnemang är ett grönt kärl för brännbart avfall och ett brunt kärl för matavfall och 14-dagarshämtning på båda kärlen.
Väljer du att bara ha ett grönt kärl och slänga allt där i får du en högre avgift.
Vilket abonnemang som passar dig och din fastighet kan du läsa i vår taxa eller så kan du ringa till kontaktcenter för att få mer information och hjälp.
Avgifter för sophämtning och slam

Lock-i-lock

Locket är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna kärlet åt båda håll. Det finns endast för 190 liters sopkärl.
Avgifter för sophämtning

Sopkärl med lock-i-lock

Regler för sophämtning

Hur avfallet ska hanteras i kommunen regleras i avfallsföreskrifterna.
Avfallsföreskrifter

Ställ kärlet på en bra plats

För att sophämtningen ska fungera smidigt är det viktigt att man har ställt i ordning en plats för sitt kärl, max en meter från platsen där sopbilen stannar (vid tomtgränsen mot gatan). Handtag och hjul ska vara vända utåt. Vill du få kärlet hämtat mot avgift, beställer du dragväg hos kontaktcenter.
Avgifter för sophämtning och slam

Flytta kärlets plats?

Det går bra att ha en särskild uppställningsplats vintertid och en annan sommartid. Du måste alltid komma överens med kommunens kontaktcenter innan du byter plats på ditt kärl så att Renova får reda på platsbytet.

Har du lite sopor eller inga alls?

Önskas glesare hämtning på den gröna tunnan det vill säga det brännbara avfallet, krävs abonnemanget sortering av matavfall, antingen via hemkompost eller brunt kärl som hämtas av Renova. En anmälan måste göras hos miljö- och hälsoskydd. Glesare hämtning är månadshämtning eller kvartalshämtning.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM ÄNDRAD HÄMTNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för sophämtning och slam
Kompostering

Om du är företagare och önskar glesare sophämtning var fjortonde dag, istället för varje vecka utan abonnemang för sortering av matavfall, kan du ansöka om detta med nedan blankett.
Ansökan 14- dagarshämtning Pdf, 360.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bor du inte i huset på minst tre månader, kan du söka dispens för sopor och även slamtömning. Det vill säga begära tillfälligt uppehåll i sophämtningen. Har du en sommarstuga gäller minst hela säsongen maj-september. Återvinningskortet spärras vid beviljad dispens.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL FÖR SOPOR OCH SLAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt uppehåll

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgitt om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost eller ansökan om dispens. När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.

Släng detta i det gröna kärlet

Nedan hittar du exempel på vad som ska slängas i det gröna kärlet för brännbart hushållsavfall

 • Rakblad, tops, plåster
 • Tandborstar, tandtråd
 • Kattsand
 • Diskborstar, disktrasor
 • Kuvert, post-it lappar
 • Cigarettfimpar, snus och tuggummi
 • Tamponger, bindor, kondomer och blöjor
 • Dammsugarpåsar
 • Pennor, tejp och suddgummi

Kontakt

 • Utebliven sophämtning
 • Hämtningsdagar
 • Kärlplacering
 • Abonnemang för sophämtning
 • Fakturor
 • Anmäla flyttning eller nybyggd fastighet
 • Återvinningskort

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

 • Uppehåll i sophämtning
 • Glesare hämtning
 • Kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information