Kontaktuppgifter studie- och yrkesvägledare grundskola

Studie och yrkesvägledare grundskolorna

Båtsmansskolan
Hanna Jacobsson
hanna.jacobsson@harryda.se
031-724 82 05
0766-49 42 02

Djupedalskolan
Hanna Jacobsson
hanna.jacobsson@harryda.se
031-724 82 05
0766-49 42 02

Ekdalaskolan
Frida Lagemyr
frida.lagemyr@harryda.se
031-724 61 87
0766-49 43 65

Landvetterskolan
Lina Gustafsson
lina.gustafsson@harryda.se
031-724 83 66
0766-49 45 09

Rävlandaskolan
Claudia Olofsson Nylander
claudia.nylander@harryda.se
031-724 85 24
0766-49 49 44

Önnerödskolan
Glenn Castenbladh Rafors
glenn.castenbladh.rafors@harryda.se
031-724 83 05
0766-49 47 61