Gymnasievalet

Många som står inför sitt gymnasieval tycker det är svårt. Det finns många olika alternativ att välja mellan, hur vet man egentligen vad som är bäst? Inför ditt val är det bra att fundera över vad som är viktigt för dig, vad du är intresserad av och vilka mål du har.

Hur gör jag ett genomtänkt val - se film

Filmen handlar om hur man skaffar sig valkompetens, en kompetens man behöver många gånger i livet. Hur kan man tänka för att göra ett så väl genomtänkt och väl underbyggt val som möjligt? Den här filmen från Skolverket passar för vårdnadshavare att se tillsammans med sin ungdom. Se filmen om hur man skaffar sig valkompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum för Gymnasievalet läsår 21/22

7 december öppnar Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. och du kan börja göra dina val.

1 februari är sista dagen att lägga till val till gymnasiet.

7 april är preliminärantagningen klar.

1 juni stänger Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats. och det går inte längre att göra ändringar i ditt gymnasieval.

28 juni får du ditt antagningsbesked.

Digital presentation om gymnasievalet

Vanligtvis bjuder studie- och yrkesvägledaren in till en presentation av vad som är bra att tänka på inför valet av gymnasium och hur du går tillväga. Du hittar samma information här på webbsidan och genom olika länkar. Vill du hellre ta del av informationen som presentation, finns den här att ladda ned som Powerpoint med inspelat tal.
Presentation gymnasievalet 2022 som Powerpoint med tal Powerpoint, 33.3 MB.

Presentation gymnasievalet 2022 som pdf utan tal Pdf, 678.4 kB.

Vad kan jag välja?

Det finns 18 nationella gymnasieprogram, 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla program är treåriga. På alla program finns dessutom olika inriktningar du kan välja mellan, allt för att utbildningen ska passa dig så bra som möjligt.

Yrkesprogram

På ett yrkesprogram läser du kurser som gör att du blir utbildad inom ett eller flera olika yrken. Efter avslutad utbildning kan du börja arbeta med det du utbildat dig till. Du kan även välja att läsa kurser som ger dig grundläggande- och viss särskild behörighet till högskolan och yrkeshögskolan. Du väljer alltså själv om du vill studera vidare eller arbeta efter examen. På alla yrkesprogram har man minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Högskoleförberedande program:

Ett högskoleförberedande program ger dig behörighet till högskola och universitet. Alla som går ett högskoleförberedande program får grundläggande behörighet, beroende på vilket program du läser kan du också få särskild behörighet. På ett högskoleförberedande program får du inte några specifika yrkeskunskaper.

Du kan läsa mer om de olika programmen på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Introduktionsprogrammet

Det finns även fyra olika sorters introduktionsprogram för dig som inte har behörighet till något nationellt program. Här kan du läsa mer om de olika Introduktionsprogrammen. Länk till annan webbplats.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns för de elever som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i gymnasieskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer anpassad för de egna förutsättningarna. Du hittar mer information om gymnasiesärskolan här.

Övriga program

Utöver de nationella programmen och introduktionsprogrammen finns IB, spetsutbildningar, lärlingsutbildningar, idrottsutbildningar och särskilda varianter på de nationella programmen, samt riksrekryterande utbildningar.

Om du ska söka en idrottsutbildning behöver du göra en tidig ansökan till idrottsförbundet, ha koll på vilket datum som gäller för dig.

Behörighet till gymnasieskolan

För att kunna konkurrera om en plats på ett nationellt program behöver du vara behörig.

 • För ett yrkesprogram behöver du ha minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt 5 andra ämnen. Totalt behöver du ha minst E i åtta ämnen.
 • För ett högskoleförberedande program behöver du ha minst E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt nio andra ämnen.
 • För samhälls- ekonomi- och humanistiska programmen krävs minst E i samhällskunskap, historia, religion och geografi.
 • För Naturvetenskaps- och teknikprogrammet krävs minst E i kemi, fysik och biologi.

Meritpoäng

Du räknar ihop ditt meritvärde genom att addera dina 16 bästa betyg (17 om du har ett modernt språk). Du kan max få 340 poäng om du läser ett modernt språk.

A = 20 poäng

B = 17, 5 poäng

C = 15 poäng

D = 12.5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Räkna ut ditt meritvärde på gymnasieguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagningspoäng

Antagningspoängen är den betygspoäng som krävs för att få en plats på en specifik utbildning. Elever som har denna betygspoäng eller högre har blivit antagna. Antagningspoängen varierar från år till år och avgörs av hur många elever som söker utbildningen och vad de har för betygspoäng, samt hur många platserna är.

Här hittar du tidigare års antagningspoäng inom Göteborgsregionen. Länk till annan webbplats.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Tips inför ditt val:

 • Utgå från vad du är intresserad av och vad du vill kunna göra efter gymnasieskolan. Vill du ha ett speciellt yrke? Vill du snabbt ut i arbetslivet? Eller vill du studera vidare, och i så fall inom vilket område?
 • Gör plus- och minuslistor när du jämför olika program och skolor. Vilka är fördelarna med respektive nackdelarna med skolorna/programmen? Skriv upp dem på ett papper och ringa sedan in det som verkligen är viktigt för dig.
 • Jämför olika program med varandra, vilka kurser läser man? Får man praktik? Vilka kurser passar mig bäst?
 • Besök Gymnasiedagarna för att tar reda på mer om de olika skolorna och programmen.
 • Besök gymnasieskolornas hemsidor för ytterligare information.
 • Skuggning- innebär att du hälsar på en skola och är med på lektioner och får uppleva hur det är att gå på det/de program du är intresserad av. Kontakta den gymnasieskola du är intresserad av.
 • Tänk på att flera vägar kan leda till samma mål, "rätt" program är sällan det enda "rätta". Fundera över vilken väg som är rätt för dig.
 • Om du väljer "fel" går det oftast att lösa, direkt eller senare i livet.
 • Jämför skolor. Samma program finns ofta på flera skolor, vad skiljer dem åt?