Skolans hantering av coronapandemin

Förskolan, grundskolan och gymnasiet anpassar verksamheten så att undervisning kan genomföras på ett tryggt sätt.

I november ändrades Folkhälsomyndighetens rekommendationer till vuxna och barn gällande covid-19.

Fortsatt gäller att barn, vårdnadshavare och personal ska hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tänk på att meddela skolan om ert barn får ett positivt testsvar på covid-19.

På 1177.se och folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om hur du ska agera utifrån ålder och om du är vaccinerad eller inte.

1177.se - symtom på covid 19 Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Verksamhetens förutsättningar styr

Verksamheten ska genomföras på ett tryggt och smittsäkert sätt. Kommunens förskolor och skolor är olika stora och ser ut på olika sätt. Det kan därför uppstå skillnader som exempelvis att ett utvecklingssamtal hålls på distans där en annan förskola eller skola kan hålla samma typ av möte på plats.

Smittspårning i skolan

Gurgeltester delas endast ut vid smittspårning i skolan när det har konstaterats fall av covid-19 och där elev/elever har exponerats för smitta. Som tidigare gäller att enstaka elever eller personal kontaktar vårdcentral för testning vid symtom.

Då ska ditt barn vara hemma från skola/förskola

Även barn som bara är lite sjuka, som till exempel är snuviga eller har ont i halsen, ska stanna hemma. Barn från förskoleklassålder och uppåt ska vid symtom ta ett pcr-test och stanna hemma tills de fått resultat.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar Länk till annan webbplats..

Barn som haft konstaterad covid-19 ska stanna hemma om de får nya symptom.

Friska barn ska stanna hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19. Om ditt barn är friskt kan han eller hon vara i skolan som vanligt i väntan på provsvar för covid-19 från familjemedlem.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19

Barnet ska stanna hemma i minst sju dagar oavsett om hen har symptom. För barn från förskoleklassålder gäller: har barnet symptom ska hen testa sig direkt via vårdcentral/Närhälsa.

Om ditt barn har konstaterad covid-19

Meddela alltid skolans rektor ifall ditt barn har konstaterad covid-19. Det gör att skolan tillsammans med smittskydd kan följa hur smittan utvecklar sig på skolan. En skola går inte ut med information till vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och patientsäkerhet.

Barnet ska stanna hemma minst sju dagar efter att symptomen uppstod. De två sista dygnen innan barnet kommer tillbaka till skolan ska hen vara feberfri.

Räcker det med snabbtest/antigentest?

Smittskydd Västra götaland säger att vi inte ska agera utifrån resultatet från snabbtester i dagsläget. Det innebär att man måste ta ett PCR-test för att veta ifall man har covid-19.

Har ditt barn symptom ska hen stanna hemma oavsett resultat på snabbtest.

Ifall man får ett positivt resultat på ett snabbtest ska man boka tid för ett PCR-test.

Så hanterar vi smitta på skola/förskola

Om smitta av covid-19 konstaterats på en skola, följer rektor en handlingsplan och rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland som säger att rektorn ska:
  • ta reda på vilka personer som den smittade varit i närkontakt med på skolan från och med 48 timmar innan symtom framträtt.
  • informera dem som eventuellt utsatts för smitta om hur de ska agera.

En skola går inte ut med information till vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och patientsäkerhet.

Distansundervisning - vad gäller?

Huvudregeln är att elever ska undervisas på plats i skolans lokaler. Det finns dock möjlighet för skolor att bedriva distansundervisning utifrån de tillfälliga bestämmelser som gäller under coronapandemin. Det kräver att någon av dessa kriterier är uppfyllda:

  • Då ett för stort antal lärare och elever är sjuka eller i hemkarantän för att undervisning på plats ska gå att genomföra.
  • På förslag av smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • På rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Beslut om eventuell distansundervisning fattas av välfärdsnämnden.

Att låta vissa elever delta i undervisningen på distans medan lärare och andra elever är på plats är varken praktiskt genomförbart eller i enlighet med gällande skollagstiftning.