Landvetterskolan

landvetterskolan

Landvetterskolan är en skola med goda resultat och ett väl fungerande elevhälsoteam. Här går ca 800 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Vi har fritidshem för elever i åk F-3 och fritidsklubb för elever i åk 4-5.

Vi arbetar för att ha ett bra samarbete mellan skola och hem och för att eleverna ska känna sig trygga och glada när de är i skolan. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt under den tid de går på skolan och därmed vara väl rustade för framtiden.

Vi driver Landvetterskolan i syfte att skapa en personlig och professionell skola som ligger i framkant och är det självklara valet för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

På Landvetterskolan arbetar vi för:

  • Studiero och goda relationer
  • Delaktighet och inflytande
  • Hållbar framtid


Frånvaroanmälan av elever

Alla skolor i Härryda kommun använder en automatisk telefontjänst för att ta emot frånvaroanmälningar.  

Ring telefontjänsten "Telefon24" på 0515 - 77 76 05 och knappa in elevens tiosiffriga personnummer. Frånvaro bör anmälas före kl.08.00.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Agneta Vorberg
Skoladministratör
031-724 83 60 agneta.vorberg@harryda.se

Pia Pettersson
Skoladministratör
031-724 83 92
pia.pettersson@harryda.se

Sofia Eisenschmidt
Rektor åk 4-6 A+B+E+F
031-724 83 63
sofia.eisenschmidt@harryda.se

Annika Fallström
Rektor åk 1-3, 4-6 C+D och Kullen
031-724 89 30
annika.fallstrom@harryda.se
Sofia Björklund
Rektor åk 7-9 A-C och Galaxen
031-724 83 62
sofia.bjorklund@harryda.se
Katarina Johansson
Rektor åk 7-9 D-F
031-724 83 71
katarina.johansson@harryda.se

Landvetterskolan
Idrottsvägen 1
438 32 Landvetter