Kontaktuppgifter

Mailadresser till all personal finns på Unikum Länk till annan webbplats.

Funktion

Namn

E-post

Nummer

Skoladministratör

Karin Merkell

karin.merkell@harryda.se

031-724 61 92

Rektor

Patrik Johansson

patrik.johansson@harryda.se

031-724 61 85

Rektor

Helena Fri

helena.fri@harryda.se

031-724 61 90

SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Frida Lagemyr

frida.lagemyr@harryda.se

031-724 61 87

Skolsköterska


Jeanette Rohdin

jeanette.rohdin@harryda.se

031-724 61 98

Kurator

Tilda Enerås

tilda.eneras@harryda.se

031-724 61 89,

0732-57 62 98

Specialpedagog

Madelaine Andréasson

madelaine.andreasson@harryda.se

070-191 47 41

Köket031-724 61 99