Kontaktuppgifter läsåret 21/22

Roll/funktion

Namn

Telefon

E-post

Frånvaroanmälan


0515-77 76 05


Skoladministratör


031-724 82 22


Rektor 4-9, SU

Kristina Edeland

031-724 82 24

kristina.edeland@harryda.se

Skolsköterska

Katarina Rydsund

031-7248228

katarina.rydsund@harryda.se

Skolans expedition


031-724 82 22


Kurator


0766-49 44 78


Studie- och yrkesvägledare


031-724 82 27


Bibliotekarie


031-724 64 38


Kök


031-724 82 37

0732-71 34 99

Årskurs 7-9 har ingen telefon.
Lättast är att nå lärarna per mail.
Årskurs 4


0766-49 45 62


Årskurs 5 och 6


031-724 82 30


Fritidsklubb


0701-47 30 91


4-9 A


0732-31 68 67


4-9 B


0720-83 62 61


D-gruppen


0736-99 68 58