Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande och följer barnens utveckling under skoltiden. Hälsosamtal, hälsoscreening och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån Socialstyrelsens rekommenderade basprogram.                                                          

Den medicinska insatsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller mellan verkasamhetsgrenarna och att en sekretessprövning ska göras
för att uppifter ska kunna lämnas ut till övrig personal inom skolan. 

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan på respiktive skola för att få stöd och råd i hälsofrågor.

Här hittar kontaktuppgifter till kommunens skolor:
Kommunal grundskolor

Kontakt

Gunilla Cederberg                    Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen               031-724 67 17 gunilla.cederberg@harryda.se

Susanne Sylvan            Medicinskt ledningsansvarig
031-724 67 19 susanne.sylvan@harryda.se

Relaterad information