Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande och följer barnens utveckling under skoltiden. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade basprogram.                                                          

Inom skolan är den medicinska insatsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan.       

Elevhälsans medicinska insats är ett erbjudande. Till skolsköterskan kan både elever och vårdnadshavare vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem.

Basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förskoleklass

Vårdnadshavaren blir ombedda att svara på några frågor om deras barns hälsa i en enkät. Eleven erbjuds en hälsoscreening där längd, vikt, syn och hörsel kontrolleras av skolsköterska. Vårdnadshavare erbjuds tillsammans med elev en tid hos skolsköterskan för genomgång av resultatet.

År 2

Skolsköterskan kontrollerar elevens längd och vikt. Eleven får erbjudande om vaccination och vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 4

Eleven får erbjudande att besvara en hälsoenkät, där eleven svarar på frågor om trivsel, arbetsmiljön i skolan, sin upplevda hälsa, mm. Eleven erbjuds en hälsoscreening där längd, vikt och rygg kontrolleras av skolsköterska. Eleven träffar sedan skolsköterskan i ett samtal för att gå igenom resultat från enkät och hälsoscreening.

År 5

Eleven får erbjudande om vaccination och vaccineras mot HPV (humant papillomvirus).

År 6

Eleven erbjuds en hälsoscreening där längd, vikt och rygg kontrolleras av skolsköterska.

År 8

Eleven får erbjudande att besvara en hälsoenkät, där eleven svarar på frågor om trivsel, arbetsmiljön i skolan, sin upplevda hälsa, mm. Eleven erbjuds också en hälsoscreening där längd, vikt och rygg kontrolleras av skolsköterska. Eleven träffar sedan skolsköterskan i ett samtal för att gå igenom resultat från enkät och hälsoscreening.

Eleven får erbjudande om vaccination och vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska.

Kontakt

Gunilla Cederberg                    Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen               031-724 67 17 gunilla.cederberg@harryda.se

Susanne Sylvan            Medicinskt ledningsansvarig
031-724 67 19 susanne.sylvan@harryda.se

Åsa Lundborg
Psykologiskt ledningsansvarig
031-724 68 27
asa.lundborg@harryda.se

Skolsköterskor:

Backaskolan                       Anna Blom                            031-724 82 43

Båtsmansskolan
Annelie Jigstrand Eriksson
031-724 82 04

Djupedalsskolan
Katarina Rydsund
031-724 82 28

Ekdalaskolan
Jeanette Rohdin
031-724 61 98

Eskilsbyskolan
Henrik Lindell
031-724 83 70

Furuhällsskolan                  Anna Claesson 
031-724 82 63                

Hindåsskolan                Madeleine Dicander               031-724 86 45

Hällingsjöskolan
Anna Claesson
031-724 82 63

Härrydaskolan                     Henrik Lindell                         031-724 83 70

Högadalsskolan
Anna Blom
031-724 82 43

Landvetterskolan
Åk F-5 Henrik Lindell
031-724 83 70
Åk 6-9 Ammie Lindqvist
031-724 83 65   

Lunnaskolan                        Helen Gederberg
031-724 83 43    

Rävlandaskolan
Malin Hansson
Madeleine Dicander
031-724 85 27 

Skinnefjällsskolan
Elisabeth Wandebäck
031-724 82 15

Säteriskolan
Elisabeth Wandebäck
031-724 82 15      

Vällsjöskolan 
Annelie Jigstrand Eriksson
031-724 82 04                   

Önnerödsskolan                  Lisbeth Bohlin
031-724 83 07

Välkomsten
Sandra Josefsson
031-50 25 00


Relaterad information