Ansökan och kö - vanliga frågor och svar  

Här hittar du på svar på vanliga frågor om ansökan och kö till våra kommunala förskolor och familjedaghem. Här kan du exempelvis hitta svar på vad som händer om det inte finns plats på den förskolan eller familjedaghemmet som du har önskat och vad som gäller om du och ditt barn ska flytta till Härryda kommun.

Vem har rätt till plats på förskola/familjedaghem?

Barn vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller har en förälder som är föräldraledig med ett syskon har rätt att få en plats på förskola eller familjedaghem från den dagen som barnet fyller ett år. Ett barn kan också få plats på förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form förskola.

Från och med höstterminen ett barn fyller tre år har barnet rätt till förskola 525 timmar om året oavsett vad föräldrarna har för sysselsättning, det kallas för allmän förskola.

När kan jag ansöka om plats på förskola eller familjedaghem för mitt barn?

Du kan ansöka om plats på förskola eller familjedaghem när som helst efter att barnet har fötts. Barnet kan dock inte få ett tidigare ködatum än 180 dagar före det datum du önskar att barnet ska börja på förskola/familjedaghem. Barnet ska ha fyllt ett år när barnet börjar på förskolan eller familjedaghemmet samt vara folkbokförd i kommunen.

Hur gör jag för att ansöka om plats på förskola eller familjedaghem?

Du ansöker om plats via våra e-tjänster som du hittar här:
E-tjänster Länk till annan webbplats.

När kan jag ansöka om plats för ett barn som ska flytta till Härryda kommun?

Om du och ditt barn ska flytta till Härryda kommun kan du göra en ansökan om plats i förskola/familjedaghem så fort du vet till vilken adress och vilket datum som flytten sker. Barnet måste dock vara folkbokfört i Härryda kommun på det datum som barnet ska börja på förskolan eller familjedaghemmet.

Kan ett barn som inte bor i Härryda kommun få plats på förskola eller familjedaghem i Härryda kommun?

Det går alltid att göra en ansökan om plats för ett barn som inte bor i Härryda kommun. Men barn som inte bor i kommunen och som inte ska flytta hit erbjuds endast en placering i mån av plats. Därför är det viktigt att du även gör en ansökan om plats i barnets hemkommun (folkbokföringskommun).

När får jag besked om vilken förskola eller familjedaghem mitt barn får plats på?

Om du gör ansökan minst 4 månader innan önskat placeringsdatum får du besked om vilken förskola eller familjedaghem ditt barn får plats på senast 1 månad innan önskat placeringsdatum. Om ditt barn ska börja i förskola eller familjedaghem i augusti får du ett erbjudande om plats senast i maj (gäller endast om du har gjort en ansökan senast i mars).

Alla barn som har rätt till plats får plats på någon förskola eller familjedaghem i kommunen under förutsättning att ansökan har gjorts minst 4 månader innan önskat placeringsdatum.

Vad händer om mitt barn inte får plats på den förskola eller familjedaghem som jag önskat?

Om det inte finns ledig plats på den förskola eller familjedaghem som angetts som förstahandsval i ansökan tittar vi på om det finns ledig plats på de övriga alternativ som angetts i ansökan.

Om det inte finns ledig plats på något av önskemålen erbjuder vi barnet plats på närmsta förskola/familjedaghem med lediga platser. Oavsett om du tackar ja eller nej till annan plats kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Om du tackar ja till annan plats kan byte till förstahandsvalet ske tidigast i början av nästkommande hösttermin.

Om du har önskat att ditt barn ska börja på en förskola kommer barnet alltid erbjudas plats på en förskola. Om du har önskat att ditt barn ska börja på familjedaghem kan barnet erbjudas plats på en förskola om det inte finns ledig plats på familjedaghem.

Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande om plats i förskola eller familjedaghem?

Om du tackar nej till den förskola eller familjedaghem som angetts som förstahandsval så stängs ansökan. Om barnet senare får ett nytt behov av plats så får du göra en ny ansökan.

Om du tackar nej till en plats som inte är förstahandsvalet kan du välja att stå kvar i kö till förstahandsvalet. Barnet kommer då åter erbjudas plats på någon förskola inom fyra månader.

Finns det möjlighet att besöka förskolorna eller familjedaghemmen innan jag gör en ansökan om plats?

På grund av rådande coronapandemi bjuder vi för tillfället inte in till öppet hus.

Vi bjuder in till öppet hus på våra förskolor och familjedaghem där du kan träffa pedagoger, förskolechefer och tittar runt i verksamhetens lokaler. Vi har öppet hus någon gång under vecka 3-5 på vårterminen och någon gång under vecka 38-40 på höstterminen. Information om de olika förskolornas och familjedaghemmens besökstider hittar du på hemsidan några veckor innan perioden för öppet hus.

Har ett barn som har ett syskon på en förskola eller familjedaghem förtur till plats på den förskolan eller familjedaghemmet?

Ja, ett barn som har syskon på en förskola eller familjedaghem har förtur till plats på den förskolan/familjedaghemmet under förutsättning att de barn som har ett tidigare ködatum och som önskar plats samma månad kan erbjudas plats på någon annan förskola eller familjedaghem. För att syskonförturen ska gälla måste det finnas ledig plats på den aktuella förskolan/familjedaghemmet.

Kan ett barn byta förskola eller familjedaghem?

Ett barn som har plats på en kommunal förskola kan byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande hösttermin. För att barnet ska kunna byta förskola behöver du göra en ny ansökan. Det måste finnas lediga platser på den önskade förskolan för att ett byte ska kunna ske.

Om ett barn flyttar till en annan ort i kommunen kan barnet få byta förskola så fort det finns ledig plats på en förskola på den nya orten. Om ett barn behöver byta förskola på grund av flytt behöver du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på kommunal förskola kan byta till familjedaghem så fort det finns ledig plats på familjedaghem. För att barnet ska kunna byta från förskola till familjedaghem måste du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på ett kommunalt familjedaghem har rätt att få byta till förskola inom fyra månader. För att barnet ska kunna byta från familjedaghem till förskola måste du göra en ny ansökan.