Familjecentralen Knuten i Landvetter

Familjecentralen är en mötesplats för familjer, som väntar eller har barn i åldrarna 0 - 5 år. Här erbjuds olika kompetenser på ett smidigt sätt. Vi finns på Idrottsvägen 5, mellan idrottshallen och Landvetterskolan.

Vårt övergipande mål är att:

  • Främja god hälsa hos barn och föräldrar
  • Erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar
  • Stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • Erbjuda lättillgängligt stöd
  • Fungera som ett kunskaps- och informationscentrum
  • Ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper samarbetar

Dessa verksamheter finns