Familjecentralen Hinden

Familjecentralen är en mötesplats för familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Vi finns på Hindås Stationsväg 47, i samma hus som vårdcentralen. 

Vårt övergipande mål är att:

  • Främja god hälsa hos barn och föräldrar
  • Erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar
  • Stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • Erbjuda lättillgängligt stöd
  • Fungera som ett kunskaps- och informationscentrum
  • Ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper samarbetar

Vilka verksamheter finns