Tallgårdens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmed-borgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Tallgården är en förskola i modern tappning, inte bara genom att förskolan nyligen flyttat till nya lokaler anpassade för att erbjuda verksamhet av hög kvalitet, utan också därför att pedagogerna på förskolan drivs av ett vetgirigt utvecklingsfokus. En barn- och kunskapssyn som alltid utgår från att barn gör rätt om de kan präglar
verksamheten.

Förskolan pulserar av liv och stämningen av goda, kreativa möten känns så fort foten satts innanför tröskeln. Energin som detta tillför verksamheten tas om hand och används för att hela tiden se över varje del av vår gemensamma helhet.

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/16

Genom analys av föregående pedagogiska års kvalitetsarbete formulerades årets kunskaps- och värdegrundsmål.

  1. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Resultat

För att nå målet formulerades strategier som vi nu ser ett resultat av. Sammantaget visar avdelningarnas och ateljeristans beskrivna resultat att barnen på förskolan har erbjudits goda möjligheter att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Genom att observera och dokumentera har pedagogerna kunnat följa barnens väg till ökat samspel, utforskande och nyfikenhet. Pedagogerna ser hur
barnen oavsett ålder stannar längre i aktiviteterna, tar med sig erfarenheten av leken eller aktiviteten och visar att kunskapen är generaliserad genom att de använder den i, för barnen, nya sammanhang.