Tallgårdens förskola

På Tallgårdens förskola ska alla; liten som stor, få uppleva sig själv vara sitt allra bästa jag. Genom möten - möten mellan barn, mellan barn och miljöer och material, mellan barn och pedagoger, lär både liten och stor om livet, om fenomen, om sig själv och om andra. Sakta men säkert fylls vi av intryck som blir till uttryck som så småningom lämnar avtryck i en förskola som vi alla formar tillsammans. Tallgårdens verksamhetskultur är sprungen ur Reggio Emilias filosofi och teorier kring relationell pedagogik

Arbetssätt, pedagogik och introduktion

Tallgårdens förskola består av sex avdelningar delade i två spår, båda med avdelningar för yngre, mellan och äldre barn. I spåren arbetar pedagogerna nära varandra för att ge barnen möjlighet att lära känna både barn och pedagoger på avdelningen intill som barnen så småningom ska vandra vidare till.

Avdelningarnas miljöer är utformade för att väcka barns nyfikenhet och lust att upptäcka, utforska och lära. Barnen erbjuds en stor del okodat material för att kunna skapa förståelse av fenomen genom lek och lärande utan att påverkas av givna normer. Barnen upptäcker olika saker, prövar, konstruerar och förvandlar materialet till viktiga komponenter i lek och lärande tillsammans med kamrater.

På Tallgården har vi utvecklat, och arbetar genom, ett förhållningssätt som vi kallar ”Närande, lärande måltider i förskola”. Arbetet möjliggör att lägga grunden till goda kostvanor tidigt i barns liv genom att väcka nyfikenhet på -och kunskap om och relation till, kost och smak, samt skapa en tillit till sin egen förmåga.

Barnen välkomnas till Tallgårdens förskola genom en individuellt anpassad introduktionstid, som utgår ifrån att barn och förälder i lugn och ro skapar relation till pedagoger, kamrater och miljö. Vi tror på att en trygg och god relation till såväl barn som förälder, skapar goda förutsättningar för en trygg och god tid på förskolan i många år framöver.

Inne och utemiljö

Tallgårdens förskola huserar i en byggnad skapad för att erbjuda barn de bästa förutsättningar för att lära, leka och utvecklas i samklang med natur och miljö. Förskolan är naturskönt belägen med närhet till skog och natur, i ett mångkulturellt område. Språkande sammanhang och miljöer genomsyrar utbildningen och vi tror på barns inneboende kraft och vilja att kommunicera. Kommunikation kan göras på många olika vis och i förskolans miljöer erbjuds barnen att upptäcka olika sätt att uttrycka sig exempelvis genom färg, form, drama och musik.

Kontakt

Cecilia Lundén
Rektor
031-724 67 60
cecilia.lunden@harryda.se

Tallgårdens förskola
Tallgården 53
435 32 Mölnlycke