Tallgårdens förskola

Välkomna till Tallgårdens förskola. Förskolan har sex avdelningar.

Inne- och utemiljö

Tallgården är naturskönt belägen med närhet till skog och natur, i ett mångkulturellt område. Kommunikation kan göras på många olika vis och i förskolans miljöer erbjuds barnen att upptäcka olika sätt att uttrycka sig exempelvis genom färg, form, drama och musik. Förskolan och gården är skapad för att erbjuda barn de bästa förutsättningar för att lära, leka och utvecklas i samklang med natur och miljö.

Arbetssätt

Vi arbetar med och inspireras av Reggio Emilias filosofi och teorier kring relationell pedagogik. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Genom möten mellan barn, miljöer, material och pedagoger, lär både liten och stor om livet.

Måltider

På Tallgården har vi utvecklat ett förhållningssätt som vi kallar ”Närande, lärande måltider i förskola”. Arbetet möjliggör att lägga grunden till goda kostvanor tidigt i barns liv.

Introduktion

Barnen välkomnas till Tallgårdens förskola genom en individuellt anpassad introduktionstid, som utgår från att barn och föräldrar i lugn och ro skapar relation till pedagoger, kamrater och miljö.

Kontakt

Jonna Weiss
Rektor
jonna.weiss@harryda.se031-724 89 48

Tallgårdens förskola
Tallgården 53
435 32 Mölnlycke