Smedjebackens förskola

Smedjebacken är en förskola med sex avdelningar som ligger öster om Landvetter centrum i höjd med Björrödsmotet. Vi har skog och natur in på knuten, vilket ger oss rika möjligheter att använda oss av detta i barnens lek, lärande och utveckling.

På Smedjebackens förskola vill vi lägga grunden till det livslånga lärandet. Genom relationell pedagogik gör vi oss medvetna om att lärande sker i mötet och glädjen i att upptäcka. Lärandet är i konstant rörelse och i ständig förändring. Det är i samspelet mellan människor lärandet sker men även i mötet mellan människa, material och de pedagogiska miljöerna och genom att låta barnen använda sin nuvarande förståelse av sin kunskap.

Lärande och omsorg är motorn för en god utveckling och när förutsättningarna är de bästa, tas barn och lärare med på underbara, vindlande och utforskande färder. Barnen är delaktiga i och ansvariga för sitt eget lärande när vi tillsammans skapar projekt utifrån barnens intressen, funderingar och läroplanens intentioner.

Vi lever i en globalt sammanhang som varje dag påminner oss om de utmaningar vi har när vi ska bygga en hållbar framtid för våra barn. Det är vår uppgift att arbeta med dessa frågor i förskolan på ett grundläggande och ett begripligt sätt för barnen. Det handlar framför allt om tre delar:

  • Det relationella kretsloppet - Här lägger vi stor vikt vid förskolan värdegrundsarbete, social färdighet, barns inflytande och de demokratiska principerna.
  • Det ekologiska kretsloppet - Hur vi kan samverka med naturen. Utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Det ekonomiska kretsloppet - Hur vi tar tillvara på och vårdar de resurser och material vi har bland annat genom återvinning.

Kontakt

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se

Smedjebackens förskola
Ullbergsvägen 6
438 34 Landvetter