Smedjebackens förskola

Välkommen till Smedjebackens förskola!

Smedjebacken är en förskola med sex avdelningar som ligger öster om Landvetter centrum i höjd med Björrödsmotet. Vi har skog och natur in på knuten, vilket ger oss rika möjligheter att använda oss av detta i barnens lek, lärande och utveckling.

Arbetssätt

På Smedjebackens förskola vill vi lägga grunden till det livslånga lärandet. Genom relationell pedagogik gör vi oss medvetna om att lärande sker i mötet och glädjen i att upptäcka. Lärandet är i konstant rörelse och i ständig förändring. Det är i samspelet mellan människor lärandet sker men även i mötet mellan människa, material och de pedagogiska miljöerna och genom att låta barnen använda sin nuvarande förståelse av sin kunskap.

Lärande och omsorg är motorn för en god utveckling och när förutsättningarna är de bästa, tas barn och lärare med på underbara, vindlande och utforskande färder. Barnen är delaktiga i och ansvariga för sitt eget lärande när vi tillsammans skapar projekt utifrån barnens intressen, funderingar och läroplanens intentioner.

Hållbar framtid

Vi lever i en globalt sammanhang som varje dag påminner oss om de utmaningar vi har när vi ska bygga en hållbar framtid för våra barn. Det är vår uppgift att arbeta med dessa frågor i förskolan på ett grundläggande och ett begripligt sätt för barnen. Det handlar framför allt om tre delar:

  • Det relationella kretsloppet - Här lägger vi stor vikt vid förskolan värdegrundsarbete, social färdighet, barns inflytande och de demokratiska principerna.
  • Det ekologiska kretsloppet - Hur vi kan samverka med naturen. Utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Det ekonomiska kretsloppet - Hur vi tar tillvara på och vårdar de resurser och material vi har bland annat genom återvinning.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Kontakt

Tomas Hubert
Rektor
031-724 69 40
tomas.hubert@harryda.se
Smedjebackens förskola
Ullbergsvägen 6
438 34 Landvetter