Skårtorps förskola

Skårtorps förskola ligger i Härryda samhälle, utefter gamla riksväg 40. Det är ungefär lika långt till Landvetter centrum som till Landvetter flygplats. Det är lätt att hitta hit med bil och det finns busshållplats 100 m från förskolan.

Skårtorps förskola består av sju avdelningar, fördelade på två hus. Fem av avdelningarna har barn mellan 1-5 år, en avdelning har yngre barn och en har äldre barn. Våra avdelningar heter Violen, Smörblomman, Blåklockan, Grodan, Salamandern, Myggan och Trollsländan.

På Skårtorps förskola arbetar pedagogerna ständigt, tillsammans med barnen, med de pedagogiska miljöerna, för att locka till lärande genom lek och aktiviteter och för att ge en balans mellan fysisk aktivitet och lugn.

De olika avdelningarna samarbetar mycket med varandra. Barnen besöker ofta varandras avdelningar och de ingår i olika tvärgrupper. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus, på gården och i den närbelägna omgivningen.
Pedagogerna arbetar där för att barnen ska få ett bra förhållningssätt till naturen och dess resurser.

På Skårtorps förskola arbetar vi för ett förhållningssätt som präglas av tillit och respekt mot alla som möts i förskolan. Vi är alla olika vilket vi tar till vara för att berika vår verksamhet. Likabehandingsplanen ligger till grund för arbete kring barns rättigheter, vilket vårt värdegrundsarbete vilar på.

Skårtorps pedagoger lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla under sin förskoletid. Barns inflytande över sin dag och den språkliga medvetenheten står i fokus tillsammans med övriga mål utifrån förskolans läroplan, som t.ex bild och form, dramatisering av sagor och sånger, naturvetenskapliga experiment och lek med matematik. Barns delaktighet är viktig och vi tar utgångspunkt i barnens tankar och idéer när vi planerar och organiserar verksamheten. Vi lyssnar in och agerar. Tillsammans med barnen samtalar vi om dokumentationen och lyssnar på vad som fångat barnens intresse.

Vi använder oss av Pluttra, ett digitalt verktyg, där barnen ges möjligheter att vara medproducenter till sin egen dokumentation. Med hjälp av Pluttra kan pedagoger, vårdnadshavare och barn följa förskolans pedagogiska arbete och barnens olika lärprocesser.

Kontakt

TF rektor
Gisela Wegerstam
031-724 68 80 gisela.wegerstam@harryda.se

Skårtorps förskola Furudalsvägen 1-2
438 92 Härryda