Skårtorps förskola

Välkommen till Skårtorps förskola!

Skårtorps förskola består av sju avdelningar, fördelade på två hus. Fem av avdelningarna har barn mellan 1-5 år, en avdelning har yngre barn och en har äldre barn. Våra avdelningar heter Violen, Smörblomman, Blåklockan, Grodan, Salamandern, Myggan och Trollsländan

Arbetssätt

De olika avdelningarna samarbetar mycket med varandra. Barnen besöker ofta varandras avdelningar och de ingår i olika tvärgrupper. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus, på gården och i den närbelägna omgivningen. Pedagogerna arbetar där för att barnen ska få ett bra förhållningssätt till naturen och dess resurser.

På Skårtorps förskola arbetar vi för ett förhållningssätt som präglas av tillit och respekt mot alla som möts i förskolan. Vi är alla olika vilket vi tar till vara för att berika vår verksamhet. Likabehandingsplanen ligger till grund för arbete kring barns rättigheter, vilket vårt värdegrundsarbete vilar på.

Skårtorps pedagoger lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla under sin förskoletid. Barns inflytande över sin dag och den språkliga medvetenheten står i fokus tillsammans med övriga mål utifrån förskolans läroplan, som t.ex bild och form, dramatisering av sagor och sånger, naturvetenskapliga experiment och lek med matematik. Barns delaktighet är viktig och vi tar utgångspunkt i barnens tankar och idéer när vi planerar och organiserar verksamheten. Vi lyssnar in och agerar. Tillsammans med barnen samtalar vi om dokumentationen och lyssnar på vad som fångat barnens intresse.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!


Kontakt

Gisela Wegerstam
031-724 68 80 gisela.wegerstam@harryda.se

Skårtorps förskola Furudalsvägen 1-2
438 92 Härryda