Sjöholmens Förskola

Sjöholmens förskola ligger i Landvetter, cirka 2 mil öster om Göteborg. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde omgärdat av en trevlig gård. Vi har nära till fin natur och till Landvettersjön.

Förskolan består av två avdelningar. Krabban har barn i åldrarna 1-3 år och Svanen har barn i åldrarna 3-5 år.

På enheten finns det en god samverkan mellan avdelningarna. Barnen ges goda förutsättningar för att lära känna alla, både barn och vuxna vilket bidrar till att barnen känner sig trygga.

Sjöholmens förskola står för detta:
Vi vill synliggöra mångfalden av kulturer, levnadsvillkor, tankar och känslor som finns i oss, i våra familjer, i våra sagor och på vår jord. Vi är alla unika och vi är alla lika mycket värda. Vi är nyfikna på varandra och vi lär av varandra. Vi vill skapa en trygg och tillåtande miljö, där vi känner vårt eget värde och där vi gemensamt tar ansvar och respekterar varandra.

Vårt motto är:
”Alla är välkomna och tillsammans är vi kompisar”.

På avdelningen Krabban
Babblarna är ett verktyg i våra temaarbeten, vi använder oss av Babblar figurerna och deras kusiner som en röd tråd i verksamheten. Babblarna ger oss möjlighet att väva in skilda områden ur läroplanen. De är duktiga på olika saker och syns därför i olika sammanhang. Respektive figur står förutom för ett språkljud också för ett ämne.

På avdelningen Svanen
Vi arbetar aktivt med att få en trygghet i barngruppen samt att barnen ska respektera, vara omtänksamma och ha en förståelse för varandra. Vi använder oss av sången ”Jag vill va en kompis”. Vi försöker göra barnen delaktiga i textens betydelse. Ord som snäll, omtänksam, generös och ärlig. Hur är man då? Är vi så mot varandra? Vi använder oss av en dokumentation på “kompisväggen” inne på avdelningen. Barnen får pratbubblor bredvid sitt foto, där vi uppmärksammar positiva handlingar och kommentarer. Vi har återkommande reflektioner kring pratbubblorna, vilket resulterar i en mycket bra dialog. Vi poängterar också vikten av att det inte blir någon tävling om vem som fått flest pratbubblor. Intresset är stort vid varje reflektion.

Det vi kan se i barngruppen efter att ha arbetat aktivt med hur vi ska vara mot varandra är att barnen har blivit mer tillmötesgående och mer hjälpsamma än vad de har varit tidigare, de är omtänksamma mot och trygga med varandra.

Vi använder oss av Pluttra, som är ett digitalt verktyg där vår dokumentation över barnens lärande och verksamhetens innehåll blir synligt för alla.

Nära förskolan ligger ett äldreboende som vi brukar besöka med våra äldsta barn till jul och påsk för att sjunga för de boende och sedan fika tillsammans. Ett uppskattat besök av alla.

En av Sjöholmens traditioner är Skräpplockardagen. Skräpplockardagen initieras av Håll Sverige Rent och de tillhandahåller påsar, handskar och material. Vi har som förberedelser tittat på bland annat filmerna om Barr och Pinne, som är ute på uppdrag att rädda världen från nedskräpning. Vad gör man med olika material? Kan det återvinnas och vad händer med en sopa?

Kontakt

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se

Sjöholmens förskola
Södragårdsvägen 2
438 36 Landvetter