Sjöholmens Förskola

Välkomna till Sjöholmens förskola! Sjöholmen är Landvetters minsta förskola med bara två avdelningar med närhet till Landvettersjön, naturen och centrum.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Våra barngrupper är åldersuppdelade i yngre och äldre barn för att kunna erbjuda lärande miljöer och material som gynnar barnens utveckling och lärande utifrån ålder och mognad. Vi har ett projekterande arbetssätt där barnens kunskapsprocesser står i centrum. Kärnan i hela vår verksamhet är omsorg, värdegrundsarbetet och relationell pedagogik.

Barnen och vårdnadshavare introduceras i vår verksamhet genom att vårdnadshavare inledningsvis deltar och är aktiv i vår verksamhet, tillsammans med sitt barn. Efter ett par dagar börjar man som vårdnadshavare lämna sitt barn under kortare och sedan längre stunder. Vi ser att introduktionen är ett perfekt tillfälle att lära känna varandra och påbörja ett relationsbygge mellan barn/pedagoger men även mellan hem/förskolan, för att skapa trygghet. Detta är lika viktigt för barn, vårdnadshavare och förskolans pedagoger.

Maten tillagas i köket på Smedjebackens förskola och transporteras till oss varje dag.

Inne och utemiljö

Sjöholmens byggdes under sent 80-tal och är en så kallad ”villaförskola”. Förskolan ligger i ett villaområde med en egen omgärdande gård. Pedagoger utnyttjar även förskolans närområde för att skapa en variation i utevistelsen.

Kontakt

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se

Sjöholmens förskola
Södragårdsvägen 2
438 36 Landvetter