Rullstenens förskola

Välkomna till Rullstenens förskola i Mölnlycke! Förskolan har sex avdelningar.

Utemiljö

Förskolan har en stor utegård med plats för lärande och lek. Rullstenen har närhet till naturen och till Mölnlycke centrum med kulturhus och bibliotek.

Hos oss så sover barnen i sin egen vagn på vår gård.

Arbetssätt

Vi arbetar med och inspireras av Reggio Emilia filosofin. Reggio Emilias grundläggande tanke är att alla barn föds kompetenta. Filosofin utgår från barnet, dess tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Vi utvecklas och lär tillsammans.

Inskolning

Vi använder oss av metoden Aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavarna är närvarande i verksamheten under hela inskolningstiden. När vårdnadshavarna är närvarande under hela dagar tillsammans med sina barn får de en djupare förståelse och insyn i förskolans verksamhet och de har möjlighet att fråga om verksamheten på ett naturligt sätt. Familjen är en viktig samarbetslänk för att skapa den trygga och lärorika förskola som vi önskar.


Kontakt

Christina Forslund (TF)
Rektor
031-724 82 55
christina.forslund@harryda.se

Rullstenens Förskola
Rullstensvägen 5
435 41 Mölnlycke