Stängningsdagar

Förskolorna och familjedaghemmen har fem stängningsdagar per läsår. Under dessa dagar har personalen möjlighet att planera, utvärdera och utbilda sig. På stängningsdagarna har den ordinarie verksamheten stängt.

Höstterminen 2022

VeckaAktivitetDatum

34

Stängningsdag

Måndag 22 - tisdag 23 augusti

44

Stängningsdag

Måndag 31 oktober

Vårterminen 2023


Vecka

Aktivitet

Datum

9

Stängningsdag

tisdag 28 februari

20

Stängningsdag

Måndagt 19 juni


Omsorg under stägningsdagar

Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna annan omsorg under stängningsdagarna ska du anmäla ditt behov senast en månad innan den aktuella stängningsdagen till barnomsorgen@harryda.se
I dessa fall ordnas omsorg på en förskola eller ett fritidshem någonstans i kommunen. Verksamheten kommer att bemannas av vikarier.

Sommarstängt

Den ordinarie verksamheten är stängd under vecka 28-31. Om ditt barn behöver omsorg under dessa veckor kan kommunen erbjuda plats på en förskola eller fritidshem någonstans i kommunen.