Kontaktuppgifter

Avdelning och telefon

Avdelning

Telefonnummer

Kök

031-724 84 86

Björnbäret

031-724 84 86

Klarbäret

031-724 84 87

Körsbäret

031-724 84 88