Pixbo förskola

Välkomna till Pixbo förskola som ligger i ett lugnt och lummigt villaområde i utkanten av Mölnlycke. Pixbo förskola har tre avdelningar.

Pixbo förskola har engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för sitt uppdrag. Vi delar och lär av varandra och fortbildar oss kontinuerligt i vårt pedagogiska uppdrag.

Inskolning

Vår inskolning bygger på principen att vi ska möta just ditt barn och försöka anpassa inskolningen utifrån hens behov och förutsättningar. Därför är dialogen mellan er som föräldrar och pedagogerna viktig.

Arbetssätt

Vi jobbar kontinuerligt med våra lärmiljöer inne på våra tre avdelningar. Vi har som mål att kunna erbjuda en stor variation av material men också flera små sammanhang för barnen genom att skapa flera små rum i rummet. Vi vill på så sett ge barnen tillgång till utmanande och inspirerande lärmiljöer med närvarande pedagoger.

Utemiljö

Pixbo förskola har två stora och lummiga gårdar som dessutom är kuperade. De inbjuder till både lek och lärande i små sammanhang men även större och mer rörelseorienterade aktiviteter. I vårt närområde har vi många naturområden som barn och pedagoger besöker och upptäcker tillsammans.

Kontakt

Katarina Hult
Rektor
031-724 68 70
katarina.hult@harryda.se

Pixbo förskola
Plommonvägen 1A och 1B
435 43 Pixbo