Mystens förskola

Välkomna till Mystens förskola i Landvetter. Mystens förskola ligger i Önnerödsområdet, norr om Landvetter centrum. Förskolan har sex avdelningar, Draken, Trollet och Skogsälvan som har barn i åldrarna 3-5 år samt Pysslingen, Filuren och Knyttet med barn i åldrarna 1-3 år.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Vår verksamhet är trygg, rolig och lärorik. Här bemöts varje barn utifrån sina behov och förutsättningar och deras intressen står i centrum. Vi skapar kreativa lärmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen för att berika och utmana dem i deras lärande. Vi arbetar medvetet med det normkritiska förhållningssättet för att ge alla barn samma möjligheter.

Vi har en föräldraaktiv inskolning med syfte att ge er vårdnadshavare insyn i förskolans utbildning och göra er delaktiga. Målet med inskolningen är att vi pedagoger skapar en positiv relation till barnet och vinner barnets förtroende. Målet är också att vi har möjlighet till skapa en god relation med er som vårdnadshavare och att ni ska känna er väl mottagna. Denna typ av inskolning tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna oss, så att barnen känner sig trygga med att bli lämnade.

På Mystens förskola vilar de yngsta barnen oftast utomhus i egna vagnar.

Inne och utemiljö

Mystens förskola har ljusa, fina lokaler och en stor härlig gård som gränsar till fina skogs- och naturområden.

Kontakt

Maria Stendahl
Rektor
031-724 86 54
maria.stendahl@harryda.se

Mystens förskola
Härkeshultsvägen 30
438 35 Landvetter