Mossens förskola

Välkommen till Mossens förskola, förskolan med närhet till både skola och orörd natur. Förskolan har två avdelningar.

Inne- och utemiljö

Här finns en utegård för lek. I vår närmiljö utanför grindarna finns skogar, gångvägar och lekmiljöer för utflykter och äventyr. Det är viktigt att barnen finner rörelseglädje och blir uppmuntrade till fysisk aktivitet.
Även om förskolan ligger nära naturen är det även nära till centrum med kulturhus och bibliotek. Innemiljön ger oss goda förutsättningar för stimulerarande lek, utveckling och lärande.
De barn som behöver sova, sover utomhus i vagnar.

Arbetssätt

Barnen utbildas till världsmedborgare med en god självkänsla och en positiv framtidstro! Det är viktigt att ge dem den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Ansvar, Engagemang, Glädje, Tillit och Tydlighet är betydelsefulla ord för oss i vårt arbete.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Beräknad tid för introduktionen då vårdnadshavare behöver vara tillgänglig är ca två veckor.

Kontakt

Christian Liljemark
Rektor
031-724 86 52
christian.liljemark@harryda.se

Mossens förskola
Furuhällsvägen 2A
435 44 Mölnlycke