Ljungna förskola

Välkomna till Ljungna förskola som ligger i ett lugnt och lummigt villaområde i norra Mölnlycke. Ljungna förskola har tre avdelningar, Blåklockan med barn 1-2 år, Vitsippan med barn 2-4 år och Tussilago med barn 4-5 år.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Ljungna förskola har engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för sitt uppdrag. Vi delar och lär av varandra och fortbildar oss kontinuerligt i vårt pedagogiska uppdrag. Just i år har vi extra fokus på lågaffektivt förhållningssätt. Allt för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska lyckas på förskolan utifrån läroplanens (Lpfö 18) intentioner och mål.

Vår inskolning bygger på principen att vi ska möta just ditt barn och försöka anpassa inskolningen utifrån hens behov och förutsättningar. Därför är dialogen mellan er som föräldrar och pedagogerna viktig.

Inne och utemiljö

Vi jobbar kontinuerligt med våra lärmiljöer inne på våra tre avdelningar. Vi har som mål att kunna erbjuda en stor variation av material men också flera små sammanhang för barnen genom att skapa rum i rummet. Vi vill på så sett ge barnen tillgång till utmanande och inspirerande lärmiljöer med närvarande pedagoger.

Ljungna har en stor och lummig gård som är kuperad. Inbjuder till både lek och lärande i små sammanhang men även större och mer rörelseorienterade aktiviteter. I vårt närområde har vi många naturområden som barn och pedagoger besöker och upptäcker tillsammans.

Kontakt

Tomas Hubert
Rektor
031-724 69 40
tomas.hubert@harryda.se

Ljungna förskola
Krokusvägen 2
435 31 Mölnlycke