Hindås förskola

På Hindås förskola finns det tre avdelningar. Solen, Regnbågen och Galaxen. Våra barn är mellan 1-5 år gamla.

Vår förskola ligger mitt i Hindås. Förskolan har en härlig kuperad gård och vår utevistelse ger barnen många möjligheter att utveckla sin fantasi, kreativitet och motorik. Vi har biblioteket runt hörnet och nära till natursköna strövområden i skogen och nere vid sjön.

På Hindås förskola lägger vi stor vikt vid att barnen utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga. I samarbete med barnen kommer mycket av vårt arbetet ha fokus på att bygga en god verksamhet där barnen har reellt inflytande och delaktighet som ligger till grund i barnens intressen,erfarenheter, åsikter och behov. Utifrån det lägger pedagogerna upp strukturer och innehåll för den dagliga verksamheten kopplat till vårt styrdokument.

Föregående läsårs utvärdering visar att vi behöver fokusera ytterligare på social kommunikation. Fokusområden för året är livsstil och hälsa, där vi delat in året på tre områden utifrån barnens utveckling och lärande, trygghet och identitet , självständighet och självkänsla samt fungera enskilt och i grupp.

Alla dagens rutinsituationer och aktiviteter innehåller tillfälle för lärande. Kontinuerligt arbetar vi med Grön Flagg och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen bygger på de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, lagar och styrdokument . .

Hindås ligger mitt emellan Borås och Göteborg, med bra kommunikationer åt båda håll.

Välkommen till oss!

Kontakt

TF rektor
Gisela Wegerstam
031-724 68 80 gisela.wegerstam@harryda.se

Hindås förskola
Hindås Stationsväg 55
438 53 Hindås