Hedens förskola

Välkomna till Hedens Förskola!

Hedens förskola är en förskola som ligger i natursköna Rävlanda. Förskolan består av tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i tre olika åldersgrupper. Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon; Myrstacken, Humleboet och Bikupan.

Arbetssätt

Hedens förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare varje dag och i varje stund.

Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass eller i vagn ute.

Lärande

Alla barn och unga ska lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna i vår verksamhet ska vara trygga, kreativa och inspirera barnen till nyfikenhet och lust att lära. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barnen. Pedagogerna har i uppdrag att skapa möjligheter för barnen att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många olika uttrycksmedel.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Måltider

Vi har på Hedens förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.

Kontakt

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se

Hedens förskola
Hedvägen 5
438 51 Rävlanda