Hagens förskola

Välkomna till Hagens förskola! Hagens förskola rymmer sex avdelningar och är naturskönt belägen med gångavstånd till Gallhålans naturreservat i Landvetter. I dagsläget och medan vi väntar på påfyllnad, har vi igång två grupper, en yngre och en äldre. Den yngre gruppen är mellan 1 och 3 år och finns på Rödklövern. Den äldre gruppen är mellan 3 och 6 år och finns på Smörblomman. Vi har mycket yta till vårt förfogande och vilket ger oss stora möjligheter att skapa goda lärmiljöer.

Hagens förskola läggs ner i juli 2022

Bakgrunden till beslutet att lägga ner Hagens förskola är att lokalresursplanen för 2021-2025 visade att det skulle finnas fler förskoleplatser än barn i åldersgruppen 1-5 år i Landvetter. Beslutet fattadets i Välfärdsnämnden 20 oktober 2021. De barn som går på förskolan har erbjudits platser på närliggande förskolor i Landvetter. Hagens förskola stänger i början av juli.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Vi är en förskola som arbetar inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Utifrån den filosofin har vi fokus på barns inflytande och delaktighet. Barn har inflytande över sin dag på förskolan. Våra lärmiljöer erbjuder ett rikt och utmanande material och pedagogerna är medforskande och medupptäckare tillsammans med barnen. Att som pedagog lyssna in och ställa utmanande och öppna frågor till barnen skapar förutsättningar för att utveckling och lärande kan ske i ett socialt sammanhang. Vi tror på mötets kraft och att lärande sker tillsammans med andra barn och vuxna. Vi värnar om barns lek och ser till att den får utrymme.

En dag på Hagens förskola har en bra balans mellan stora och små sammanhang. Vi delar in barngruppen i mindre grupper del av dagen så att vi där ger varje barn möjlighet att vara i en mindre kontext. Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende av behov. Barn som behöver sova gör det i egen vagn utomhus. Som förälder/vårdnadshavare har du själv med vagnen.

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning av någon av Hagens kompetenta pedagoger. Introduktionen är föräldraaktiv där du som förälder/vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner. Efter hand då barnet känner sig tryggt provar vi att barnet är självt på förskolan med kompisar och pedagoger. Först kortare stunder som sedan succesivt utökas. Detta allt efter barnets ålder och tidigare erfarenhet. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Hagens förskola är deltagare i ett europeiskt samverkansprojekt (Erasmus+) och har varit det i fyra år! Här har vi haft och har fokus på normkreativitet och inkludering. Nuvarande projekt går under namnet From majority to everyone.

På Hagens förskola har vi ledord som grund för vårt arbete. Dessa är glädje, reflektion, utmaningar, möten, delaktighet, olikhet och lyssnande. Dessa ord genomsyrar våra olika projekt. Vår verksamhetsidé bygger på dessa ledord och är vår kompassriktning utifrån Härryda kommuns helhetsidé Rötter & Vingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Inne och utemiljö

Våra lärmiljöer är viktiga för oss. Vi kallar den; den tredje pedagogen. Våra lärmiljöer ska vara trygga men också vara föränderliga. Barn har rätt att mötas av miljöer som utmanar, inbjuder och är estetiska. Vi blandar klassiska leksaker med så kallat okodat material. Det kan vara naturmaterial eller annat material. Blandningen av olika material anser vi ökar kreativiteten och utforskandet. Våra barn får möjligheten att uttrycka sig genom många olika uttrycksformer.

Hagens förskola är försedd med flera gårdar. En mindre som är belägen vid entrén av förskolan. Här kan man få utmanas fysiskt genom lätt sluttande mark, klätterställning och mycket grönområde. På den större gården på framsidan av förskolan erbjuds lek med sand, konstruktion av olika slag samt olika bollaktiviteter och klätterställningar. På gården bakom huset finns grönområden med möjlighet till att leka rörelselekar med många deltagare. Här finns balansbanor som utmanar motoriken samt koja för avskildhet och mindre lek.

Vi har på Hagens förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider. Maten ska givetvis vara näringsrik men också vara ett estetiskt och tilltalande material som erbjuder och inspirerar till samtal och lärande för barnen. Här är samarbetet mellan köket och pedagogerna en förutsättning!

Kontakt

Sara Gahnström
Rektor
031-724 83 22
sara.gahnstrom@harryda.se

Hagens förskola
Önnerödsvägen 2
438 35 Landvetter