Gärdets förskola

Välkomna till Gärdets Förskola i Rävlanda.

Gärdets förskola ligger i ett villaområde med naturen och Rävlanda centrum alldeles i närheten. Förskolan består av tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i två olika åldersgrupper. Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon: Uggleboet, Björnidet och Rävlyan.

Arbetssätt

Gärdets förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass eller i vagn ute.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Måltider

Vi har på Gärdets förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.


Kontakt

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se

Gärdets Förskola
Gärdet 22-23
438 52 Rävlanda