Gärdets förskola

Välkomna till Gärdets Förskola i Rävlanda som ligger mellan Göteborg och Borås. Gärdets förskola ligger i ett villaområde med naturen och Rävlanda centrum alldeles i närheten. Förskolan består av tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i två olika åldersgrupper. Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon; Uggleboet, Björnidet och Rävlyan.

Gärdets förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. Våra styrdokument och barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund för vår utbildning och undervisning.

Vi arbetar utifrån helhetsidén Rötter och Vingar som vägleder oss i vårt uppdrag. Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt. Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid. Alla barn och unga ska lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna i vår verksamhet ska vara trygga, kreativa och inspirera barnen till nyfikenhet och lust att lära. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barnen. Pedagogerna har i uppdrag att skapa möjligheter för barnen att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många olika uttrycksmedel.