Stängningsdagar

Förskolorna och familjedaghemmen har fem stängningsdagar per läsår. Under dessa dagar har personalen möjlighet att planera, utvärdera och utbilda sig. På stängningsdagarna har den ordinarie verksamheten stängt.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021:
Måndag 16 augusti, tisdagen 17 augusti och måndag 1 november

Vårterminen 2022:
Tisdag 1 mars och måndag 16 maj.

Om du som förälder eller vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna annan omsorg under dessa dagar ska du anmäla detta senast en månad innan den aktuella stängningsdagen. I dessa fall ordnas omsorg på en förskola eller ett fritidshem någonstans i kommunen. Verksamheten kommer att bemannas av vikarier.

Sommarstängt

Den ordinarie verksamheten är stängd under fyra veckor på sommaren, vecka 28-31. Om ditt barn behöver omsorg under dessa veckor kan kommunen erbjuda plats på ett fritidshem eller förskola någonstans i kommunen under sommarstängningen. Information om detta skickas ut till vårdnadshavare under april månad.