Furubackens förskola

Välkommen till Furubackens förskola, förskolan med närhet till både skola och orörd natur. Vi arbetar med åldershomogena grupper där de yngre vistas på Kotten och Stubben, de äldre på Myggan och Ugglan.

Är ni en familj eller en pedagog som värdesätter närheten till både skog och natur är Furubacken definitivt en förskola eller en arbetsplats för er. Även om vi ligger nära naturen i Mölnlycke har vi även närhet till centrum med bl.a. kulturhus och bibliotek.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Furubacken förskola ingår i rektorsenheten Sjömossebacken där förskolorna Finnsjön och Mossen också ingår. Tillsammans har vi arbetat fram en pedagogisk helhetsidé som ska ses som vår kompass i arbetet med att organisation, arbetslag och individ drar åt samma håll.

Vår helhetsidé består av en utbildningsidé, fem värdeord och en vision. Våra gemensamma värderingar och vårt systematiska kvalitetsarbete skapar en stark tro på det vi gör, vilket ger oss kraft, energi och goda tillstånd.

Utbildningsidé

Genom att bygga vår utbildning utifrån den relationella pedagogikens förhållningssätt ger vi våra barn den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Värdeord

Ansvar, Engagemang, Glädje, Tillit och Tydlighet.

Vision

Vi är en hälsosam arbetsplats för både barn och pedagoger där våra barn utbildas till världsmedborgare med en god självkänsla och en positiv framtidstro!

Pedagogisk profil

Vi lägger stor vikt på vårt Likabehandlingsarbete och Hållbar utveckling. Att utbilda goda lekare, medvetenhetgöra att vi lämnar ekologiska fotavtryck efter oss samt att finna rörelseglädjen och uppmuntra till fysik aktivitet är viktiga byggstenar i vår utbildning och undervisning.

De barn som behöver sova, sover inomhus på madrasser.

Introduktionsperioden

Du och ditt barn ska få en god introduktion i förskolan och vi känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan oss. Under introduktionsperioden vill vi ge dig som vårdnadshavare en inblick i vår utbildning och främja en god samverkan mellan förskola och hem. Beräknad tid för introduktionen då du som vårdnadshavare behöver vara tillgänglig är två veckor.

Introduktionsperioden består utav tre moment:

  • Introduktionssamtal
  • Introduktion
  • Uppföljningssamtal

Inne och utemiljö

Vi har en underbar utegård där barnen kan klättra i träd, rulla i slänter, bygga kojor och klättra i berg. I vår närmiljö utanför grindarna finns skogar, gångvägar och lekmiljöer för mer utflykt och äventyr. Innemiljön ger oss goda förutsättningar att planera så att den fysiska miljön är tillgänglig och stimulerar till lek, utveckling och lärande.

 

Kontakt

Christian Liljemark
Rektor
031-724 86 52
christian.liljemark@harryda.se

Furubackens förskola
Valthornsvägen 6
435 44 Mölnlycke