Fagerhults förskola

Välkomna till Fagerhults förskola i Hindås. Fagerhults förskola har ca. 100 barn fördelat i åldershomogena grupper. Grupperna heter Ekorren, Haren, Igelkotten, Myran, Ugglan, Älgen. På förskolan finns en hög personalkompetens med ca 18 förskollärare och 3 barnskötare. Vi tar även emot studenter. Det finns en härlig utvecklingsorganisation med kvalitetskoordinator, pedagogistor, digitaliseringspedagoger och lärledare. Vi har en restaurang med egen kock som serverar vår mat. Vi tror på ett gemensamt meningsskapande hos både barn och vuxna, där vi använder varandras nyfikenhet, glädje och drivkraft till att skapa kvalitet i barnens undervisning. Vårt kvalitetsarbete mäter systematiskt vår måluppfyllelse utifrån vårt uppdrag och där ni som vårdnadshavare får ta del av undervisningen och barnens utbildning via vårt dokumentationssystem, Unikum.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Förskolan är barnets första skola i utbildningsväsendet och vi på Fagerhults förskola strävar kontinuerligt och systematiskt efter ett subjektivt och dynamiskt arbete som är i ständig utveckling. Vår genuina strävan på förskolan är att alla barn och pedagoger ska erhålla känslan av gemenskap och samhörighet. Pedagogerna utgår ifrån barnens tankar, idéer och kreativitet, för att på ett lustfyllt vis förundras och erövra ny kunskap tillsammans. Genom olika aktiviteter, situationer och sammanhang berikas både barn och vuxna med nya insikter, lärdomar och ny förståelse i sitt lärande. Vår vision och värdegrund är att både barn och vuxna ska ges förutsättningar för en god självkänsla och självförtroende genom att vi tillsammans ser och lyfter varandras positiva egenskaper. Varje barn ges möjlighet att pröva och försöka på egen hand utefter sin egen förmåga. På förskolan arbetar vi efter ett prestigelöst, tillitsfullt klimat med höga förväntningar på varandra. Våra värdeord tillit, omtanke, glädje, respekt och förståelse ska spegla alla vårt bemötande och i möten mellan såväl barn som vuxen. Vi skapar förutsättningar för en innehållsrik och varierad dag på förskolan genom barnens inflytande och delaktighet, kommunikation, samt i möten där vi lär i samspel med varandra.

Inne och utemiljö

Vi har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. På gården får barnen möjlighet att träffa barn och pedagoger från andra avdelningar för att skapa nya kontakter och en ”vi känsla” på förskolan. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter. Vi tar
tillvara på barnens intresse och skapar stimulerande, utmanande och utvecklande miljöer både inomhus och utomhus. Vi har två "torg" Lunden och Lyckan som alla avdelningar har tillgång till
och som är uppbyggda för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling.

Kontakt

Maria Emanuelsson
Rektor
031-724 85 80
maria.emanuelsson@harryda.se

Fagerhults förskola
Pulkavägen 2
438 54 Hindås