Fagerhults förskola

Välkommen till Fagerhults förskola!

Förskolan har sex avdelningar som är döpta efter djur: ekorren, haren, igelkotten, myran, ugglan och älgen.

Arbetssätt

På Fagerhulst förskola ges varje barn möjlighet att pröva och försöka på egen hand utefter sin egen förmåga. Vi tar tillvara på barnens intresse och skapar stimulerande, utmanande och utvecklande miljöer både inomhus och utomhus. Vi tror på ett gemensamt meningsskapande hos både barn och vuxna, där vi använder varandras nyfikenhet, glädje och drivkraft till att skapa kvalitet i barnens undervisning.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Inne- och utemiljö

Vi har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. På gården får barnen möjlighet att träffa barn och pedagoger från andra avdelningar för att skapa nya kontakter och en ”vi känsla” på förskolan. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter. Vi har två "torg" Lunden och Lyckan som alla avdelningar har tillgång till och som är uppbyggda för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling.

Måltider

Vi har på Fagerhults förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.

Kontakt

Maria Emanuelsson
Rektor
031-724 85 80
maria.emanuelsson@harryda.se

Fagerhults förskola
Pulkavägen 2
438 54 Hindås