Eskilsby förskola

Välkommen till Eskilsby förskola!

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i en inspirerande och idyllisk miljö med skog, gröna kullar och hästhagar. Förskolan har två avdelningar fördelat på en yngrebarnavdelning och en äldrebarnavdelning.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Arbetssätt

Förskolan erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass.

Ute- och innemiljö

Förskolans lokaler är väl anpassade till att bedriva en bra verksamhet. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter.

Måltider

Vi har på Eskilsby förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.