Eskilsby förskola

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Här går 40 barn och elever från förskola till år 2. Förskolan har två avdelningar fördelat på en yngrebarnavdelning och en äldrebarnavdelning.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i en inspirerande och idyllisk miljö med skog, gröna kullar och hästhagar. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan verksamheten och hemmet för att barn och elever ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ett nära samarbete sinsemellan och genomför gemensamma aktiviteter och teman. Detta skapar goda förutsättningar för en helhetssyn på barnets lärande och kunskapsutveckling samt trygghet både med vuxna och kamrater.
För att skapa delaktighet i planering av verksamhet och miljö har vi klassråd och gemensamma stormöten mellan förskola och skola där barnen är delaktiga.

Inskolningen sker i nära samarbete med hemmen så att barnen ska känna sig trygga från första dagen på sin nya förskola.

Inne och utemiljö

Förskolans lokaler är väl anpassade till att bedriva en bra verksamhet. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter.

Kontakt

Hans Svensson
Rektor 
031-724 70 51 hans.svensson@harryda.se

Eskilsby förskola
Hästelidsvägen 1
438 93 Landvetter