Djupedals förskola

Djupedals förskola ligger i Mölnlycke, nära naturen med en egen liten skog inom förskolans område. Förskolan har sex avdelningar.

Arbetssätt

Djupedal är en förskola i ständig utveckling som bland annat inspireras av Reggio Emilia filosofin. Filosofin utgår från barnet, dess tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Verksamheten bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens intressen blir utgångspunkten i lek och undervisning. Hos oss verkar pedagoger och barn tillsammans för att utveckla demokratiska värderingar. Förskolan lägger stor vikt på lärmiljöer och materialets betydelse i en strävan mot att ingenting är omöjligt.

Kontakt förskola och vårdnadshavare

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum där de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av lärlogg och pedagogisk dokumentation.

Introduktion

Under introduktionsperioden (inskolningen) ska barnet bli en del av förskolans sociala sammanhang och bli en del i gruppen. Pedagogernas uppgift är att varsamt skapa anknytning och en förtroendefull relation till barnet och vårdnadshavare. Tidsperioden anpassas alltid efter barnets behov i samråd med barnets pedagoger och vårdnadshavare. Inskolningen brukar pågå i ca 2 veckor. Under introduktionsperioden skapas relationer till nya kompisar, pedagoger, miljö och material. Er roll som vårdnadshavare är viktig för oss i förskolan. Det är ni som känner ert barn bäst och tillsammans samarbetar vi för att göra barnets tid på förskolan så meningsfull och positivt som möjligt. Detta ger barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Andrea Skoglund
Rektor
031-724 62 20
andrea.skoglund@harryda.se

Djupedals förskola
Rullstensvägen 3
435 41 Mölnlycke