Björkängens förskola

Välkommen till Björkängens förskola!

Björkängens förskola ligger naturskönt i Hällingsjö.
Förskolan är Grön flagg-certifierad och frågor kring hållbar utveckling är ständigt närvarande i vår verksamhet med barnen.

På Björkängens förskola finns det sex avdelningar som är döpta efter naturens djur och växter; Humlan, Myran, Ängen, Fjärilen, Smultronet och Smörblomman.

Arbetssätt

Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Måltider

Vi har på Björkängens förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.


Kontakt

Patrik Pedersén
Rektor
031-724 89 50patrik.pedersen@harryda.se
Björkängens förskola
Björkängsvägen 1
438 96 Hällingsjö