Agnebäckens Förskola

Välkommen till Agnebäckens förskola! Agnebäckens förskola är centralt belägen i Landvetter med gångavstånd till både natur och centrum. Huset består av fem avdelningar. I dagsläget har vi tre yngreenheter, Växthuset, Blåkulla och Grodden. Här är barnen mellan 1 och 3/4 år. Vi har två äldreenheter, Nyckelpigan och Snöflingan och här är barnen mellan 3/4 och 6 år.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Vi är en förskola som arbetar inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Utifrån den filosofin har vi fokus på barns inflytande och delaktighet. Barn ska ha inflytande över sin dag på förskolan. Våra lärmiljöer erbjuder ett rikt och utmanande material och pedagogerna är medforskande och medupptäckare tillsammans med barnen. Att som pedagog lyssna in och ställa utmanande och öppna frågor till barnen skapar förutsättningar för att utveckling och lärande kan ske i ett socialt sammanhang. Vi tror på mötets kraft och att lärande sker tillsammans med andra barn och vuxna.

En dag på Agnebäckens förskola har en bra balans mellan stora och små sammanhang. Vi delar in barngruppen i mindre grupper del av dagen så att vi där ger varje barn möjlighet att vara i en mindre kontext. Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass. Vi värnar om barns lek och ser till att den får utrymme.

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som förälder/vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner. Efter hand då barnet känner sig tryggt provar vi att barnet är självt på förskolan med kompisar och pedagoger. Först kortare stunder som sedan succesivt utökas. Detta allt efter barnets ålder och tidigare erfarenhet. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Agnebäckens förskola står som projektvärd för ett europeiskt samverkansprojekt (Erasmus+) och har varit det i fyra år! Här har vi haft och har fokus på normkreativitet och inkludering. Nuvarande projekt går under namnet From majority to everyone.

Vi har på Agnebäckens förskola arbetat fram en verksamhetsidé vilken är vår kompassriktning utifrån Härryda kommuns helhetsidé Rötter & Vingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inne och utemiljö

Våra lärmiljöer är viktiga för oss. Vi kallar den den tredje pedagogen. Våra lärmiljöer ska vara trygga men också vara föränderliga. Barn har rätt att mötas av miljöer som utmanar, inbjuder och är estetiska. Vi blandar klassiska leksaker med så kallat okodat material. Det kan vara naturmaterial eller annat material. Blandningen av olika material anser vi ökar kreativiteten och utforskandet. Våra barn får möjligheten att uttrycka sig genom många olika uttrycksformer.

Agnebäckens förskola är försedd med två gårdar. En mindre som är belägen vid entrén av förskolan. Här erbjuds möjlighet till sand- och vattenlek. Här kan man även få utmanas fysiskt genom kryptunnel och klätterställning. På den större gården på baksidan av förskolan finns stora grönområden med möjlighet till att leka stora rörelselekar med många deltagare. Området är kuperat och i etager vilket gör att barnen utmanas motoriskt bara genom att promenera omkring. Gården erbjuder även rikligt med buskar och träd under vilka man kan söka skugga under sommaren. Här finns också sandlådor och klätterställningar.

Vi har på Agnebäckens förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider. Maten ska givetvis vara näringsrik men också vara ett estetiskt och tilltalande material som erbjuder och inspirerar till samtal och lärande för barnen. Här är samarbetet mellan köket och pedagogerna en förutsättning!

Kontakt

Sara Lökkeberg
Rektor
031-724 83 22
sara.lokkeberg@harryda.se

Agnebäckens förskola
Norra Stomvägen 2
438 32 Landvetter