Agnebäckens Förskola

Välkommen till Agnebäckens förskola!
Agnebäckens förskola har fem avdelning och är centralt belägen i Landvetter. Förskolan arbetar utefter inspiration av Reggio Emiliafilosofin. Filosofin innebär att förskola sätter barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. 

Arbetssätt

En dag på Agnebäckens förskola har en bra balans mellan stora och små sammanhang. Vi delar in barngruppen i mindre grupper del av dagen så att vi där ger varje barn möjlighet att vara i en mindre kontext. Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass.

Introduktion

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Utemiljö

Agnebäckens förskola är försedd med två gårdar. En mindre som är belägen vid entrén av förskolan. Här erbjuds möjlighet till sand- och vattenlek. Här kan man även få utmanas fysiskt genom kryptunnel och klätterställning. På den större gården på baksidan av förskolan finns stora grönområden med möjlighet till att leka stora rörelselekar med många deltagare. Här finns också sandlådor och klätterställningar.

Måltider

Vi har på Agnebäckens förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.

Kontakt

Charlotte Scott
Rektor
031-724 68 60
charlotte.scott@harryda.se

Agnebäckens förskola
Norra Stomvägen 2
438 32 Landvetter