Kommunala familjedaghem

Välkomna till familjedaghemmen i Härryda kommun! Vi finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Vår verksamhet är öppen 06:00 – 18:30 på vardagar.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

I familjedaghemmet ingår ditt barn i ett mindre grupp barn i varierande åldrar från 1-6 år. Verksamhetens styrs av skollag, barnkonventionen och allmänna råd för pedagogisk omsorg. Vi arbetar efter förskolans läroplan som utgör grunden för vårt pedagogiska arbete.

Dagbarnvårdarna arbetar i mindre grupper för att täcka omsorgsbehovet och samverka för alla barns bästa. Ditt barn får en huvudansvarig dagbarnvårdare i familjedaghemmet men har ytterligare någon/några som finns med som trygga kontinuerliga relationer. Exempelvis när dagbarnvårdaren har sin lediga dag i veckan eller vid aktiviteter där fler barn är delaktiga.

Vår strävan är trygga barn med god självkänsla som utvecklas i sin egen takt efter egna förutsättningar. Dagbarnvårdaren följer ditt barn och anpassar den dagliga verksamheten efter den lilla barngruppens intressen och behov. De hemlagade måltiderna där barnen är delaktiga efter sina förutsättningar, blir en viktig social och pedagogisk stund tillsammans.

Vår verksamhetsidé:

Barn i Härryda kommuns familjedaghem utvecklar sina Rötter & Vingar utifrån sina egna förutsättningar genom trygga kontinuerliga relationer som genomsyras av respektfullt bemötande. I stimulerande miljöer får de ett nära stöd i sin lek och sitt lärande

Våra ledord:

Trygga relationer, Respektfullt bemötande, Samarbete-delaktighet-inflytande, Stimulerande lärmiljöer, Lärande och utvecklande lek,

En dagbarnvårdare skolar in ett barn i taget. Du har en nära dialog med dina dagbarnvårdare vid lämning och hämtning och inskolningen anpassas efter ditt barns behov.

Inne och utemiljö

Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem och har även tillgång till en grupplokal på varje ort för att erbjuda barnen pedagogisk inomhusverksamhet i storgrupp. Dagbarnvårdare och barn ägnar mycket tid utomhus i olika lärmiljöer dit dagbarnvårdarna går tillsammans med barnen. Närsamhället med bland annat lekplatser och natur utgör lärmiljöer som barnen utforskar tillsammans med sina dagbarnvårdare.