9 juni 2022

Sammanträde i kommunfullmäktige 16 juni

Torsdag 16 juni klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige i Råda Rum i Mölnlycke. Välkommen att följa mötet på plats eller digitalt.

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Sändningen finns även tillgänglig i efterhand

Ärenden som behandlas, i urval:

  • Information från revisorerna
  • Budget 2023 med plan för perioden 2024 –2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun
  • Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år
  • Överläggning kring rapport om framtidens samhällsbyggnad från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling

Fullständig ärendelista och samtliga handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se