30 november 2020
Lyssna

Ändring av sophämtningsveckor under 2021

Ändring av sophämtningsveckor under 2021

År 2020 hade 53 veckor, det innebar att det kom två udda veckor efter varandra, vecka 53 och 1. För att hämtningsfrekvensen skulle stämma fick de som har sophämtning varannan eller var fjärde vecka en ny hämtningsvecka. Detta gjordes för att hämtningarna skulle ske med det normala intervallet.
Du som under år 2020 fått ditt avfall hämtat på jämna veckor, kommer att få det hämtat på udda veckor år 2021. Du som har fått avfallet hämtat på udda veckor år 2020, kommer få det hämtat på jämna veckor år 2021.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00 (knappval 3)
kontaktcenter@harryda.se